Poland

KLIMATEST Trzynadlowski i Wspolnicy Sp.J. - In partnership with ThermoTEC Weilburg GmbH & Co. KG
www.klimatest.eu
Ul. Obroncow Poczty Gdanskiej 5c, 52-204 Wroclaw, Poland
Phone: +48 71-354-06-80
E-mail: stan@klimatest.eu
E-mail: klimatest@klimatest.eu
Contact Person: Mr. Stanislaw Krawczykiewicz, Mrs. Magdalena Winnicka